ПРЕПОРЪКИ

Следните препоръки трябва да бъдат спазвани при използване на охлаждащи агрегати:

В много студен климат :
• Единици, които работят в много студен климат изискват висококачествено масло, съответстващо на спецификациите на производителя, нагревател на дизелово гориво и охлаждащата течност за ниски температури.
• За контрол на температурата, агрегата не трябва да се изключва автоматично заедно с дизеловия двигател.
• Електрическо подгряване е препоръчително при транспортиране на стоки, изискващи положителни температури (> 0 ° C ) .

В горещ климат :
• Единици, които работят в един много горещ климат изискват висококачествено масло, съответстващо на спецификациите на производителя .
• Единици оборудвани със Start- Stop механизъм, не трябва да се изключват по време на работа при превоз на замразени продукти.
• Автомобилът трябва винаги трябва да бъде паркиран на сянка.

При товарене :
• Да не се закрива изпарителят със стоката.
• Уверете се, че циркулацията на въздуха не се възпрепятства (например при товарене на опаковани палети, уверете се, че въздухът може да преминава безпрепятствено под палетите).

При транспортиране на пресни продукти :
• Препоръчително е да се оборудва със сензор-термостат за въздушния поток, ако се поддържа от система за контрол, за да се избегне замръзване на стоките.
• Размразете механично 30 минути след натоварване.

При транспортиране на замразени продукти :
• Когато се работи при високи температури на околната среда, не използвайте автоматичното изключване на системата.
• Ако влажността е висока, започнете маханично размразяване 30 минути след натоварване.
• Не използвайте сензора за въздушния поток на термостата, ако такъв е инсталиран .
• Изключете уреда, когато отваряте вратите за да се избегне прекомерното обледеняване на изпарителя .

При транспортиране на сладолед:
• При високи външни температури, никога не използвайте автоматичната Stop-Start система, ако такава е инсталирана.
• Използвайте защитни завеси, ако вратите се отварят често.
• Изключете уреда, когато отваряте вратите.
• При превозни средства с малък полезен обем (< 22m3 ), изберете електрическа система, вместо механизъм с директно задвижване.

За градските доставки:
• Използвайте защитни завеси.
• Изключете уреда, когато отваряте вратите.
• Преди да натоварите превозното средство охладете товарното отделението до температура поне толкова ниска, колкото тази на стоките, които ще бъдат транспортирани

За дълги пътувания :
• Проверявайте нивото на маслото и охладителната течност.
• Уверете се, че устройството работи правилно.
• В случай на проблем свържете се с най-близкия сервизен център, или се обадете на нашия сервиз по всяко време на денонощието.

Винаги:
• Проверявайте редовно вашето устройство, според препоръките на CARRIER с цел да бъдат избегнати каквито и да било нежелани проблеми.