LogiCOLD

Наред с вътрешната си памет, която записва технически данни за около 2 месеца (в зависимост от настройките на вградената памет), LogiCOLD има над 20 години опит със своите изключителни софтуерни функции
  • Лесна поддръжка
  • Персонализирани настройки
  • Ориентирани  по продукт операции
  • Енергоспестяваща работа
  • заключване на клавиатурата