PULSOR 300

Поддържането на постоянно ниска температура по време на интензивния Ви график за доставки е едно ежедневно предизвикателство. Когато избирате хладилен агрегат, трябва да бъдете уверени, че той ще Ви помага да доставяте стоките до клиентите в перфектно състояние, всеки път. Чести спирания, многобройни отваряния на вратите, претоварен трафик, стоки, изискващи различни температури, и чувствителни продукти – хладилната верига се поддържа трудно. За да запази точната подходяща температура Вашият хладилен агрегат трябва да осигурява бързо охлаждане и голяма мощност във всеки момент.

технически данни

  • Програмируем таймер, който да стартира агрегата в режим на очакване преди пристигането на водача
  • Автоматично съобщение във връзка с поддръжката
  • Монтажен кит за изрязан покрив / покривен монтажен кит
  • Регулиране на стойностите на температурата до 0,3°C спрямо зададената точка
  • Независим контрол на температурата чрез записващо устройство за движението на температурата

Мощност пътен режим при 2400 rpm на двигателя и 0°C/30°C

2575 W

Мощност пътен режим при 2400 rpm на двигателя и -20°C/30°C

1300 W

Мощност пътен режим при 1000 rpm на двигателя и 0°C/30°C

2550 W

Мощност пътен режим при 1000 rpm на двигателя и -20°C/30°C

1300 W

Мощност стационарен режим (на ток) при 0°C/30°C

2610 W

Мощност стационарен режим (на ток) при -20°C/30°C

1310 W

Въздушен поток

710 m3/h

Кондензатор, тегло

91 kg

Изпарител, тегло

17 kg

Допълнително оборудване

  • Бутон за вратите (единичен и MT)
  • Удължение на кабелния сноп за изпарителя за отдалечен изпарител (единичен и MT)
  • Нагревател на дренажния маркуч (единична T°C)
  • Наблюдение на хладилната верига в реално време чрез COLDTrans
  • DataCOLD