VECTOR 1950 MT

Доставянето на пресни и замразени стоки от „производителя до клиента” е сложен процес. Притежаването на подходящото оборудване за справянес различните логистични процеси ще бъде ключов фактор за вашия успех. Нашата гама Vector Ви помага да се справите с предизвикателствотос помощта на три специализирани хладилни агрегата. Всеки от тях е проектиран така, че да увеличи ефективността на охлаждащатаверига, да оптимизира себестойността на разходите и да намали влиянието върху околната среда.

технически данни

Въздушен поток

4 600 м3/ч

Охлаждаща мощност при стационарен режим 0°C/+30°C

13 100 Вт

Охлаждаща мощност при стационарен режим -20°C/+30°C

8 000 Вт

Tегло

687 кг

Допълнително оборудване

  • Гама записващи устройства за температура на Datacold”
  • Дистанционни панели Дистанционно управление на хладилната инсталация
  • Панел със сигнални светлини Преглед от разстояние на състоянието на хладилната инсталация
  • Двусензорен монитор
  • Зарядно устройство за акумулатори за падащ борд при агрегат Vector 1550 и Vector 1950
  • Защита на акумулатора
  • Комплект за подгряване на горивото
  • Комплект против шум
  • Резервоар за гориво
  • Компютърен инструмент TRU view PC за извършване на поддръжка