Видин - СОМАТ АД

truck
remarke
3700 Видин, Северна индустриална зона
тел.: +359 946 02 446
моб.:+359 887 710 820
факс: +359 946 02 440
Работно време: Понеделник – Неделя 8:00 - 20:00 часа