VECTOR 1950

Доставянето на пресни и замразени стоки от „производителя до клиента” е сложен процес. Притежаването на подходящото оборудване за справяне
с различните логистични процеси ще бъде ключов фактор за вашия успех. Нашата гама Vector Ви помага да се справите с предизвикателството с помощта на три специализирани хладилни агрегата. Всеки от тях е проектиран така, че да увеличи ефективността на охлаждащата верига, да оптимизира себестойността на разходите и да намали влиянието върху околната среда.

технически данни

Въздушен поток

5 700 м3/ч

Охлаждаща мощност при стационарен режим 0°C/+30°C

18 800 Вт

Охлаждаща мощност при стационарен режим -20°C/+30°C

10 100 Вт

Tегло

923 кг

Допълнително оборудване

  • Гама записващи устройства за температура на Datacold”
  • Дистанционни панели Дистанционно управление на хладилната инсталация
  • Панел със сигнални светлини Преглед от разстояние на състоянието на хладилната инсталация
  • Двусензорен монитор
  • Зарядно устройство за акумулатори за падащ борд при агрегат Vector 1550 и Vector 1950
  • Защита на акумулатора
  • Комплект за подгряване на горивото
  • Комплект против шум
  • Резервоар за гориво
  • Компютърен инструмент TRU view PC за извършване на поддръжка